Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta

ke 21. huhtikuuta 2021 09.00.00

ASEMAKAAVOITUS


Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta


Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.3.2021 § 10 Kempeleen asemakaavan muutoksen Keskustan tilastoalueen (101) Asemanseudun pienalueella (002).
Asemakaavan muutos koskee Asemanseudun korttelin 2009 tonttia 1 sekä siihen liittyvää viheraluetta VP. Asemakaavalla muodostuvat korttelin 2009 tontit 5 - 7 sekä siihen liittyvää viheraluetta.
Koska päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava astuu voimaan tällä kuulutuksella.


21.4.2021
Kunnanhallitus