Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa kempeleläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen

ti 20. joulukuuta 2022 14.33.00

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueet aloittavat toimintansa suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestäjänä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 1.1.2023 alkaen aiemmin Kempeleen kunnan järjestämisvastuulla olleet kempeleläisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös pelastustoimi siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde palvelee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan asukkaita. Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu jatkossa kuntien hoitamista tehtävistä muun muassa perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaispalvelut, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä pelastustoimi. Lisäksi hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy aiemmin sairaanhoitopiirien vastuulla ollut erikoissairaanhoito.

Kempeleläiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut edelleen tutusta terveyskeskuksesta

Uudistus toteutetaan, jotta palvelut voidaan järjestää asukkaiden tarpeita varten aiempaa paremmin. Tarkoituksena on vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluja ja perusterveydenhuoltoa, jotta ihmiset saisivat tarvitsemansa palvelut riittävän aikaisin ja kallista erikoissairaanhoitoa tarvittaisiin vähemmän. Hyvinvointialue kehittää palvelujaan tulevien vuosien aikana.
Ensi vuoden alussa palvelut eivät muutu oleellisesti. Kempeleläiset voivat asioida omassa terveyskeskuksessaan kuten aiemminkin ja palvelut löytyvät tutuista paikoista ja puhelinnumeroista.

Pohteen verkkosivut avautuvat vuodenvaihteessa

Hyvinvointialueen uudet verkkosivut avautuvat 29.12. osoitteessa www.pohde.fi ja www.pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi. Tällä hetkellä sivusto on vielä väliaikainen ja keskeneräinen. Kempeleen kunnan verkkosivuilla sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat sivut ovat luettavissa vielä alkuvuodesta, mutta tietoja ei enää aktiivisesti päivitetä.