Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

ti 23. toukokuuta 2023 13.36.00

POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS
Kaavoituspäällikkö

Kempeleen kunnan Hallintosäännön 10 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kaavoituspäällikkö päättää MRL 171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin, kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.

Kaavoituspäällikkö antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätös tulee nähtäville päätösten julkaisusivustolle: https://kempele.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Kaavoituspaumlaumlllikkouml

Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.

Päätöksen antopäivä: 24.5.2023

Kortteli ja tontti: kortteli 26136 tontti 1

Poikkeaminen: rakennusoikeus

Kempeleessä 23.5.2023

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja

Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Kempeleen kunnan verkkosivuille 24.5.2023.
Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.5.-7.6.2023.

Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja