Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

to 18. marraskuuta 2021 09.00.00

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois
Linnankatu 1-3, Oulu
PL 6, 13035 AVI


18.11.2021
ILMOITUS KUULUTUKSESTA


Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus


Hakija Stora Enso Oulu Oy
Dnro PSAVI/7409/2021


Asia Sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan ympäristöluvan nro 30/2020 lupamääräyksen 4 mukainen selvitys, Oulu


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.11.–27.12.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.