Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireille

pe 22. lokakuuta 2021 08.00.00

POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIA- JA ILMASTOVAIHEMAAKUNTAKAAVA VIREILLE


Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan vireilletulosta. Vireille tulevassa maakuntakaavassa käsitellään aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia.


Kaavoitustyön tavoitteita, sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.–3.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimipisteessä, Poratie 5, 90140 Oulu sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi se on koko kaavoitusprosessin ajan Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www. pohjois-pohjanmaa.fi/ilmastomaakuntakaava.


Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulemisaikana sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan liittoon edellä mainittuun osoitteeseen. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä tekstimuodossa että PDF-muodossa.

Oulussa 11.10.2021

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO


Pöytäkirjan ote Maakuntahallitus 11.10.2021 § 129

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava