Paiturintien asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

ke 5. tammikuuta 2022 08.00.00

Paiturintien asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen


Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta Hakamaan tilastoalueen Paiturin pienalueella (103/012) koskien kortteleita 12002 ja 12003 sekä niihin liittyviä katualueita, ja että asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kuulemista varten.
Suunnittelualueen laajuus on noin 1,9 ha. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää maltillisesti pientaloaluetta Paiturintien ja Piriläntien risteyksen molemmin puolin.


Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 5.1.-4.2.2022 Paiturintien asemakaavahankkeen sivuilla. Aineistot ovat nähtävillä toimitilojen aukioloaikoina myös Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja kunnan toimitiloissa Vihikari 10:ssä. Hanketta koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.


Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse: kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä, p. 0405452383 ja kaavoittaja Kaija Muraja, p. 0503163769.

20.12.2021
Kempeleen kunnanhallitus