Metsärinteen Karhunlenkin alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

ke 30. joulukuuta 2020 08.00.00

Metsärinteen Karhunlenkin alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Asianumero 1638/10.02.03/2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta Ylikylän tilastoalueen pienalueella Haapamaa (105/017) koskien kortteleita 17230-17238 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita, ja että asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kuulemista varten.


Suunnittelualueen laajuus on noin 22 ha. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää Karhunlenkki-kokoojakatuun tukeutuva omakotitaloalue (AO) paremmin paikkaansa sopivaksi omakoti- ja paritalojen alueeksi (AO ja AP), jonka suunnittelussa on otettu huomioon olevat reitit ja alueen metsäluonto.


Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 30.12.2020 - 29.1.2021 kunnan nettisivuilla Metsärinteen Karhunlenkin asemakaavahankkeen sivuilla. Hanketta koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.


Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse:

kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä, p. 0405452383
kaavoittaja Kaija Muraja, p. 0503163769.

16.12.2020
Kempeleen kunnanhallitus