Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

to 9. syyskuuta 2021 10.57.00

ILMOITUS VÄYLÄVIRASTON KUULUTUKSESTA


Liminka-Oulu kaksoisraide ratasuunnitelma


Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen aloittamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)


Kuulutus on julkaistu 9.9.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.


Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017, etunimi.sukunimi@vayla.fi.


Väylävirasto