ELY-keskuksen kuulutus: Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

ti 21. joulukuuta 2021 08.00.00


VARELY/8668/2021, 21.12.2021
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)


Julkinen kuulutus


Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta 
Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.


Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021


Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.


Nähtävillä pito
Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021 – 27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(valitse ELY-keskus). Kuulutettavat asiakirjat löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito. Tieto kuulutuksesta lähetetään Manner-Suomen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.


Muutoksenhaku ja valitusaika
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.


Lisätietoja:
Pekka Paavilainen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 921, pekka.paavilainen@ely-keskus.fi
PL 236
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
puhelinvaihde:0295 022 500