Aluehallintovirasto / ilmoitus kuulutuksesta

to 16. maaliskuuta 2023 10.00.00

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

ILMOITUS KUULUTUKSESTA 16.3.2023

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus


Hakija    Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy
Dnro        PSAVI/4472/2022


Asia         Päätöksen nro 54/2020 lupamääräyksen 2a mukainen selvitys typenpoiston toteuttamis-vaihtoehdoista ja lupamääräyksen 2 määräajan pidentäminen, Kempele ja Oulu


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.3.–24.4.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.